Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • C1127_07
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Ankarsvik
  SCA verksamheter
  Ankarsviks sågverk 1882-1931
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Flygbild över Ankarsviks sågverk 1940-1960tal.
 • C0362_04
  SCA
  SCA verksamheter
  Karlsviks sågverk 1881-1963
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Karlsvik
  Flygbild över Karlsviks sågverk 1940-1960tal.
 • C0362_03
  SCA
  SCA verksamheter
  Karlsviks sågverk 1881-1963
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Karlsvik
  Flygbild över Karlsviks sågverk 1940-1960tal.
 • C0821_04
  SCA
  SCA verksamheter
  Sunds sågverk 1857-1947
  Personal
  Arbetare
  Brädgårdsarbetare
  Sågverksarbetare
  Sunds varv
  Varvsarbetare
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Skön
  Sundsbruk
  SUNDs bruk och slip
  Gruppbld på arbetar på sågverk eller varv i Sundsbruk. Cirka 1910, 1920. SUNDs bruk och slip eller Sunds sågverk 1857-1947.En av männen är Botvid Forsgren avled 1989-12-17.
 • MA0755_54
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Timmerbommar
  SCA verksamheter
  Karlsviks sågverk 1881-1963
  Sågverk kan vara Karlsviks sågvek, 1910.
 • 14-30_21
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Tidningar
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Tidningsurklipp från SCA-tidningen 30/6-7/7 1970, nr 10, med rubriken 'Sista stocken sågad'.
 • 14-30_20
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Tidningar
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Tidningsurklipp från SCA-tidningen 9/4-22/4 1969 med rubriken 'I Kramfors hurrade man naturligtvis inte...'.
 • 14-30_19
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Tidningar
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Tidningsurklipp från SCA-tidningen 25/10-15/11 1968 med rubriken '..avveckling av Kramforssågen'.
 • 14-30_18
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk. Vy över truckbrädgården. Virkesmagasinet skymtar till höger på bilden, juni 1970.
 • 14-30_17
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk.Virkespaket framför torkhuset. i bakgrunden justeringsbyggnaden och virkesmagasinets gavel, juni 1970.
 • 14-30_16
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk. Efter såghuset kom en utryckningssortering för bräder, juni 1970.
 • 14-30_15
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Interiörer
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk, interiör av såghus, juni 1970.
 • 14-30_14
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk, exteriör av såghus med timmerbom och keratt. Sista stocken gick upp för keratten klockan 14.55 den 18 juni 1970.
 • 14-30_13
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Gruppbild
  Personal
  Administrativ personal
  Administration
  Överläggningar & Förvärv
  Från vänster Koos Lamens, Peter Rote och Rolf Dahlberg. Slutförhandlingar angående SCAs övertagande av firma Nehim, Amsterdam, på firma Nehims kontor den 28 januari 1971.
 • 14-30_12
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Gruppbild
  Personal
  Administrativ personal
  Administration
  Överläggningar & Förvärv
  Peter Rote och Koos Lamens. Slutförhandlingar angående SCAs övertagande av firma Nehim, Amsterdam, på firma Nehims kontor den 28 januari 1971.
 • 14-30_11
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Personal
  Administrativ personal
  Porträtt
  Administration
  Överläggningar & Förvärv
  Peter Rote. Slutförhandlingar angående SCAs övertagande av firma Nehim, Amsterdam, på firma Nehims kontor den 28 januari 1971.
 • 14-30_10
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Gruppbild
  Personal
  Administrativ personal
  Administration
  Överläggningar & Förvärv
  Från vänster Koos Lamens, Peter Rote och Rolf Dahlberg. Slutförhandlingar angående SCAs övertagande av firma Nehim, Amsterdam, på firma Nehims kontor den 28 januari 1971.
 • 14-30_09
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Gruppbild
  Personal
  Administrativ personal
  Administration
  Överläggningar & Förvärv
  Från vänster Koos Lamens, Peter Rote och Rolf Dahlberg. Slutförhandlingar angående SCAs övertagande av firma Nehim, Amsterdam, på firma Nehims kontor den 28 januari 1971.
 • 14-30_08
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Exteriörer
  Kontor
  Administration
  Överläggningar & Förvärv
  Firma Nehims kontor i Amsterdam den 28 januari 1971. Slutförhandlingar angående SCAs övertagande av firma Nehim, Amsterdam.
 • 14-30_07
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Gruppbild
  Personal
  Administrativ personal
  Administration
  Överläggningar & Förvärv
  Från vänster Rolf Wahlberg och Felix Palmer, direktör i Churchill & Sim i London den 5 november 1970 på Träinformationskongress 'Modern Timber'.
 • 14-30_06
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Sågverk
  Topografi
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Personal
  Förvaltare
  Produktion
  Transporter
  Fartyg&Båtar
  Motorfartyg M/s
  Lastbåtar
  SCA
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  M/s Magula fraktade sågade trävaror av gran mellan Kramfors och Holland. Sista trävarubåten som lastade i Kramfors. Kramfors sågverk 23 juni 1969. Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969 m fl
 • 14-30_05
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Sågverk
  Topografi
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Personal
  Förvaltare
  Produktion
  Transporter
  Fartyg&Båtar
  Motorfartyg M/s
  Lastbåtar
  SCA
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  M/s Magula fraktade sågade trävaror av gran mellan Kramfors och Holland. Sista trävarubåten som lastade i Kramfors. Kramfors sågverk 23 juni 1969. Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969 m fl
 • 14-30_04
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Sågverk
  Topografi
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Personal
  Förvaltare
  SCA
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Förvaltaren Eric Johansson på kajen vid Kramfors sågverk 5 juni 1969. Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969 m fl
 • 14-30_03
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Sågverk
  Topografi
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Interiörer
  Virke
  Stabbar
  SCA
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Kramfors sågverk interiör 5 juni 1969. Sågverksmagasinet invändigt med ett 100-tal stabbar kvar att lasta ut. Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969 m fl
 • 14-30_02
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Topografi
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  SCA
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Kramfors sågverk exteriör 5 juni 1969. Sågverksmagasin från baksidan. Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969 m fl