Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • MA1899
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Holmsunds sågverk
  Personal
  Administrativ personal
  Administration
  Konferenser
  Sammanträden
  1990
  SCA Timber AB, Munksund, Sågverkscheferna fortsätter arbetet med att utarbeta handlingsprogram med tydliga mål vid sin respektive sågverk. Längst fram Katrina Levin, Lugnvik, Sven-Erik Pääjärvi, Munksund. I bakre raden från vänster Anders Rixon, Tunadal, Lars-Olof Alm, Holmsund och Peter Hoyer, biträdande sågverkschef, Tunadal. Munksund sågverk, 1990.
 • Årsmöte
  SCA Personalstiftelserna och Sociala Fond
  SCA
  Sociala fonden
  SCA verksamheter
  Administration
  Konferenser
  Sammanträden
  Personer
  Gruppporträtt
  Gruppbilder
  Årsmöte i Kramfors 1982. Första raden från vänster: ?, Torgny Johansson, Evert Henckel, Kjell Parde; andra raden: ?, Evert Lundin, ?, ?; tredje raden:Carl Hamilton, ? Gunnar Hjelm, ?, Odd Sellström.
 • 5458_01
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Administration
  Byggnader
  Interiörer
  Samlingslokaler
  Forskningslaboratoriet 1945-
  Personal
  Arbetsledare
  Konferenser
  Arbetsledare samlade 10 februari 1956. Forskningslaboratoriet 1945-
 • C2285_04
  Fotojournalisten AB
  1989
  Styrelsen (besök, bolagsstämmor mm)
  SCA verksamheter
  SCA
  Administration
  Styrelsen
  Konferenser
  Presskonferenser
  Personal
  Administrativ personal
  Personer
  Porträtt
  Sverige
  Stockholm
  Rietz Åke
  Presskonferens, ekonomisk information, Industrihuset, Stockholm med ekonomidirektör Åke Rietz 1989. Styrelsen (besök, bolagsstämmor mm)
 • C2285_03
  Fotojournalisten AB
  1989
  Direktörer
  Rydin Bo, verkställande direktör
  SCA
  Administration
  Styrelsen
  Konferenser
  Presskonferenser
  Personal
  Administrativ personal
  Personer
  Porträtt
  Sverige
  Stockholm
  SCA verksamheter
  Styrelsen (besök, bolagsstämmor mm)
  Presskonferens, ekonomisk information, Industrihuset, Stockholm med Bo Rydin, 1989. Styrelsen (besök, bolagsstämmor mm)
 • C2285_02
  Fotojournalisten AB
  1989
  Stockholm
  Sverige
  Porträtt
  Personer
  Martin-Löf Sverker
  Direktörer
  Administrativ personal
  Personal
  Presskonferenser
  Konferenser
  Styrelsen
  Administration
  SCA
  SCA verksamheter
  Styrelsen (besök, bolagsstämmor mm)
  Presskonferens, ekonomisk information, Industrihuset, Stockholm med bl a Sverker Martin-Löf 1989. Styrelsen (besök, bolagsstämmor mm)
 • C2285_01
  Fotojournalisten AB
  1989
  Styrelsen (besök, bolagsstämmor mm)
  SCA verksamheter
  Rietz Åke
  Stockholm
  Sverige
  Rydin Bo, verkställande direktör
  Porträtt
  Personer
  Martin-Löf Sverker
  Direktörer
  Administrativ personal
  Personal
  Presskonferenser
  Konferenser
  Styrelsen
  Administration
  SCA
  Presskonferens, ekonomisk information, Industrihuset, Stockholm med Sverker Martin-Löf, Bo Rydin och ekonomidirektör Åke Rietz 1989. Styrelsen (besök, bolagsstämmor mm)
 • C2168_01
  Ekholtz, Umeå
  1954
  Holmsund
  Umeå
  Västerbotten
  Sverige
  Administrativ personal
  Personal
  Snickerifabriker
  Plastgolvsfabriker
  Golvfabriker
  Interiörer
  Anläggningar
  Konferenser
  Administration
  Holmsundsindustrierna (plast, snickeri, lamellgolv)
  SCA verksamheter
  Tillverkningsindustrier
  Produktion
  SCA
  Platschefskonferans 10 maj 1954. Holmsundsindustrierna (plast, snickeri, lamellgolv)