Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • C2413_03
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1983
  Dokumentationer
  Fritidsaktiviteter
  Teater
  Administration
  Filminspelningar
  Personal
  Arbetare
  Filminspelning av Träpatronerna för TV 1983. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C2413_02
  SCA
  SCA
  Arbetare
  Personal
  Filminspelningar
  Administration
  Teater
  Fritidsaktiviteter
  Dokumentationer
  1983
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Sverige
  Europa
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  Filminspelning av Träpatronerna för TV 1983. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C2413_01
  SCA
  SCA
  Brukspatroner
  Personal
  Filminspelningar
  Administration
  Teater
  Fritidsaktiviteter
  Dokumentationer
  1983
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Sverige
  Europa
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  Filminspelning av Träpatronerna för TV 1983. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • SCA_logo01
  SCA
  SCA
  1941
  Administration
  Marknadsföring
  Logotyper
  SCA logotyp 1941 -1964. Märket registrerades hos Patent- och Registreingsverket den 8 maj 1941. "Varumärket utgöres av bokstäverna SCA, där bokstaven C nedåt är förlängd med ungefär 1/3 av de övriga bokstävernas längd. Mitt över och något ovan bokstaven C är placerad en krona. Tillvänster och till höger om de tre bokstäverna finnes en mindre romb, vilande på ena hörnet och genom diagonalerna delad i fyra fält. Det hel omslutes av en cirkelrund bredare ram, vars innerkant är sågtandad." Citat ur boken "Från Galtström till SCA", författare Bertil Haslum.
 • MA0653_353
  Brit Göransson
  SCA
  1944
  Byggnader
  SCA verksamheter
  Studieresor
  Dokumentationer
  Styrelsen
  Administration
  Västernorrland
  Sverige
  Personer
  Anläggningar
  Exteriörer
  Timrå
  Personalen vid Bandsjöns barnkoloni 1944. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • MA0653_352
  Brit Göransson
  SCA
  Bondgårdar
  Märlo
  Timrå
  Exteriörer
  Anläggningar
  Personer
  Sverige
  Västernorrland
  1947
  Administration
  Styrelsen
  Dokumentationer
  Studieresor
  SCA verksamheter
  Byggnader
  Bostäder
  Orsils gård 1947. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • MA0653_351
  Brit Göransson
  SCA
  Västanå herrgård
  Herrgårdar
  Bostäder
  Byggnader
  Västanå
  Njurunda
  Sundsvall
  SCA verksamheter
  Studieresor
  Dokumentationer
  Styrelsen
  Administration
  1947
  Västernorrland
  Sverige
  Personer
  Anläggningar
  Exteriörer
  Västanå herrgård 1947. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • MA0653_350
  Brit Göransson
  SCA
  Exteriörer
  Anläggningar
  Personer
  Sverige
  Västernorrland
  1947
  Administration
  Styrelsen
  Dokumentationer
  Studieresor
  SCA verksamheter
  Sundsvall
  Njurunda
  Västanå
  Byggnader
  Bostäder
  Herrgårdar
  Västanå herrgård
  Västanå herrgård 1947. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • MA0653_349
  Brit Göransson
  SCA
  Västanå herrgård
  Herrgårdar
  Bostäder
  Byggnader
  Västanå
  Njurunda
  Sundsvall
  SCA verksamheter
  Studieresor
  Dokumentationer
  Styrelsen
  Administration
  1947
  Västernorrland
  Sverige
  Personer
  Anläggningar
  Exteriörer
  Västanå herrgård 1947. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • MA0653_348
  Brit Göransson
  SCA
  Nästvattnet
  Gudmundrå
  Kramfors
  SCA verksamheter
  Studieresor
  Dokumentationer
  Styrelsen
  Administration
  1943
  Västernorrland
  Sverige
  Personer
  Anläggningar
  Exteriörer
  SCA styrelse 1943 på utflykt den 1 september 1943, vid barnhemmet vid Nästvattnet. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • MA0653_347
  Brit Göransson
  SCA
  Exteriörer
  Anläggningar
  Personer
  Sverige
  Västernorrland
  1943
  Administration
  Styrelsen
  Dokumentationer
  Studieresor
  SCA verksamheter
  Kramfors
  Gudmundrå
  Nästvattnet
  SCA styrelse 1943 på utflykt den 1 september 1943, Swan håller föredrag vid barnhemmet vid Nästvattnet. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • MA0653_346
  Brit Göransson
  SCA
  Kramfors
  SCA verksamheter
  Studieresor
  Dokumentationer
  Styrelsen
  Administration
  1943
  Västernorrland
  Sverige
  Personer
  Anläggningar
  Exteriörer
  SCA styrelse 1943 på utflykt den 1 september 1943, Sandöbron. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • MA0653_345
  Brit Göransson
  SCA
  Kramfors
  Kramfors boardfabrik 1944-
  SCA verksamheter
  Studieresor
  Dokumentationer
  Styrelsen
  Administration
  1943
  Västernorrland
  Sverige
  Personer
  Anläggningar
  Exteriörer
  Samling vid fiberplattfabriken, Kramfors boardfabrik. SCA styrelse 1943 på utflykt den 1 september 1943. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.