Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • 3972
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1900
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  Galtströms herrgård
  Dokumentationer
  Bebyggelse
  Parker
  Lantbebyggelser
  Herrgården, exteriörer med park och växthus i förgrunden, 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3971
  SCA
  1903
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Personer
  Gruppbilder
  Familjer
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Skogvaktarbostäder
  1900
  Skogvaktarbostaden, exteriörer, 1903. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3970
  SCA
  Familjer
  Gruppbilder
  Folksamlingar
  Personer
  Skolor
  Bostäder
  Exteriörer
  Byggnader
  Lantbebyggelser
  Bebyggelse
  Jordbrukslandskap
  Natur och miljö
  Dokumentationer
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  1878
  1870
  Skolan och smedsbostaden "Kråkslottet", exteriörer från öster med smedsfamiljer, 1878. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3969
  SCA
  Jordbrukslandskap
  Natur och miljö
  Högtider
  Fritidsaktiviteter
  Dokumentationer
  Galtströms herrgård
  Herrgårdar
  Bostäder
  Exteriörer
  Byggnader
  Barn
  Personer
  1900
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Ladugård och stall, exteriör med helgklädda ungdomar, herrgården i bakgrunden, 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0584_05
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Torp
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  1903
  Personal
  Gruppbilder
  Skogvaktarbostaden, exteriör 1903, Ernst Lindblad med familj. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0584_04
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Torp
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  1920
  Bruksbarack, bostad. 1920. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0585_01
  SCA
  Herrgårdar
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  1900
  Herrgården exteriörer 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • C0585_01
  SCA
  Herrgårdar
  Gruppbilder
  Personal
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Personer
  Familjer
  1900
  Herrgårdsfolk framför herrgården exteriörer 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_09
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  1878
  Evenemang
  Familjedagar
  Galtström, bebyggelse och personer 1878. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_08
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  1878
  Evenemang
  Familjedagar
  Galtström, bebyggelse och personer 1878. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_07
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  1878
  Evenemang
  Familjedagar
  Galtström, bebyggelse och personer 1878. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_06
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  1878
  Evenemang
  Familjedagar
  Galtström, bebyggelse och personer 1878. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_02
  SCA
  1900
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  Galtström, bebyggelse, exteriörer 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_02
  SCA
  1900
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  Galtström, bebyggelse, exteriörer 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_02
  SCA
  1900
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  Vinter
  Galtström, bebyggelse, exteriörer vinter 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_02
  SCA
  1900
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  Galtström, bebyggelse, exteriörer 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0582_01
  SCA
  1900
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  Exteriörer
  Skolor
  Bostäder
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  Skogslandskap
  Vyer
  Bebyggelse
  Lantbebyggelser
  Skolan och bostaden Kråkslottet vy exteriörer 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • MA1689_22
  SCA
  SCA
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1950
  Herrgården, exteriör i Galtström, 1950 talet. Sundsvallsindustriers bostadsområde. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • MA1689_2
  SCA
  SCA
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1950
  Herrgården, östra flygeln, exteriör i Galtström, 1950 talet. Sundsvallsindustriers bostadsområde. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • MA1689_19
  SCA
  SCA
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1950
  Herrgården, västra flygeln, exteriör i Galtström, 1950 talet. Sundsvallsindustriers bostadsområde. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • MA1689_18
  SCA
  SCA
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1950
  Herrgården, exteriör i Galtström, 1950 talet. Sundsvallsindustriers bostadsområde. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • MA1689_20
  SCA
  SCA
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1950
  Herrgården, östra flygeln, exteriör i Galtström, 1950 talet. Sundsvallsindustriers bostadsområde. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • MA1689_22
  SCA
  SCA
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1950
  Herrgården, exteriör i Galtström, år 1900. Sundsvallsindustriers bostadsområde. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • MA0653_373
  SCA
  Brit Göransson
  SCA
  Exteriörer
  Anläggningar
  Personer
  Sverige
  Västernorrland
  SCA verksamheter
  Byggnader
  Bostäder
  Herrgårdar
  Galtströms herrgård
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1945
  Byggnader i Galtström 1945. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • G0155
  SCA
  1985
  SCA
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  Galtströms herrgård
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Timmerupplag
  Galtström herrgården juni 1985.