Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • C0584_03
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Byggnader
  Exteriörer
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  1912
  Produktion
  Transporter
  Järnvägar
  Järnvägsvagnar
  Anläggningar
  Järnbruk
  Kolbryggor
  Affärer
  Järnvägen, kolbryggan, handelsboden och masbyggnaden 1912. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 5871_08
  SCA
  Affärer
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Byggnader
  1971
  Handelsboden, exteriörer, 23 juni 1971. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3967
  SCA
  SCA
  1900
  Järnvägar
  Transporter
  Produktion
  Masugnar
  Kolbryggor
  Affärer
  Byggnader
  Vyer
  Bebyggelse
  Dokumentationer
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Järnbruk
  Exteriörer
  Anläggningar
  Järnvägen, kolbryggan, handelsboden och masbyggnaden, 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3733_01
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Kolbryggor
  Byggnader
  Affärer
  Produktion
  Transporter
  Järnvägar
  Ångtåg
  1890
  Järnvägen, kolbryggan, handelsboden och masbyggnaden exteriöreriörer 1890. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3991
  SCA
  Affärer
  Exteriörer
  Byggnader
  Familjer
  Gruppbilder
  Personer
  1930
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Personal i väntan på posten vid handelsboden omkring 1930. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917