Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • C1495_01
  SCA
  SCA
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  SCA verksamheter
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Byggnader
  Bagarstugor
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Bagarstugan exteriörer 1982. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3972
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1900
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Herrgårdar
  Galtströms herrgård
  Dokumentationer
  Bebyggelse
  Parker
  Lantbebyggelser
  Herrgården, exteriörer med park och växthus i förgrunden, 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3971
  SCA
  1903
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Personer
  Gruppbilder
  Familjer
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Skogvaktarbostäder
  1900
  Skogvaktarbostaden, exteriörer, 1903. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3970
  SCA
  Familjer
  Gruppbilder
  Folksamlingar
  Personer
  Skolor
  Bostäder
  Exteriörer
  Byggnader
  Lantbebyggelser
  Bebyggelse
  Jordbrukslandskap
  Natur och miljö
  Dokumentationer
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  1878
  1870
  Skolan och smedsbostaden "Kråkslottet", exteriörer från öster med smedsfamiljer, 1878. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3969
  SCA
  Jordbrukslandskap
  Natur och miljö
  Högtider
  Fritidsaktiviteter
  Dokumentationer
  Galtströms herrgård
  Herrgårdar
  Bostäder
  Exteriörer
  Byggnader
  Barn
  Personer
  1900
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Ladugård och stall, exteriör med helgklädda ungdomar, herrgården i bakgrunden, 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3968
  SCA
  SCA
  Skolor
  Byggnader
  Skolklasser
  Gruppbilder
  Personer
  1893
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Järnbruk
  Exteriörer
  Anläggningar
  1890
  Skolklass, gruppbild, 1893. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_05
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_04
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_03
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_02
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Interiörer
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_01
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0678_01
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Dokumentationer
  Konstverk
  Målningar
  1900
  Valsverket, Repro av målning från 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • C0095_03
  Norrlandsbild
  SCA
  Anläggningar
  Interiörer
  Hamnar
  Hamnmagasin
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Hamnmagasinet i Galtström, 1969, 1970. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0631_02
  SCA
  Exteriörer
  Anläggningar
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Sågverk
  Vattensågverk
  1910
  Kvarnen, exteriör ca 1910. Galtströms bruk och såg 1672-1917
 • C0631_01
  SCA
  Kustlandskap
  Natur och miljö
  Järnbruk
  Exteriörer
  Anläggningar
  Flygbilder
  Dokumentationer
  1937
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Bruket, exteriörer från flyg efter 1935, 1937. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0587_01
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  1916
  Produktion
  Kolbryggor
  Personal
  Kollastare och hästar vid kolbryggan vid bruket exteriörer cirka 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917, Njurunda.
 • C0587_01
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  1916
  Produktion
  Kolbryggor
  Järnvägsspår och kolvagnar på kolbryggan vid bruket exteriörer cirka 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917, Njurunda.
 • C0587_01
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  1916
  Produktion
  Kolbryggor
  Kolvagnar på kolbryggan vid bruket exteriörer 1916. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917, Njurunda.
 • C1493_01
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  1950
  1956
  Utsikt från masugnen mot rostugnspipan 1950. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0584_05
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Torp
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  1903
  Personal
  Gruppbilder
  Skogvaktarbostaden, exteriör 1903, Ernst Lindblad med familj. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0584_04
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Byggnader
  Exteriörer
  Bostäder
  Torp
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  1920
  Bruksbarack, bostad. 1920. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0584_03
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Byggnader
  Exteriörer
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  1912
  Produktion
  Transporter
  Järnvägar
  Järnvägsvagnar
  Anläggningar
  Järnbruk
  Kolbryggor
  Affärer
  Järnvägen, kolbryggan, handelsboden och masbyggnaden 1912. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0588_05
  SCA
  Exteriörer
  Anläggningar
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  1916
  Sågverk
  Vattensågverk
  Sågen, exteriörer av vattensågen 1916. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0588_04
  SCA
  Exteriörer
  Anläggningar
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Sågverk
  Vattensågverk
  1920
  Hamnar
  Hamnen med kran vid Galtströms hamn med båtar 1920. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0588_03
  SCA
  Sågverk
  Anläggningar
  Produktion
  Gruppporträtt
  Personer
  Sågverksarbetare
  Gruppbilder
  Personal
  1906
  Exteriörer
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Personal vid sågen, gruppbild 1906, sågverksarbetare. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917