Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • C1495_01
  SCA
  SCA
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  SCA verksamheter
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Byggnader
  Bagarstugor
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Bagarstugan exteriörer 1982. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 3968
  SCA
  SCA
  Skolor
  Byggnader
  Skolklasser
  Gruppbilder
  Personer
  1893
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Järnbruk
  Exteriörer
  Anläggningar
  1890
  Skolklass, gruppbild, 1893. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_05
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_04
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_03
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C1048_01
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1956
  1950
  Bruket efter restaurering, 1956. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0678_01
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Dokumentationer
  Konstverk
  Målningar
  1900
  Valsverket, Repro av målning från 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • C0631_01
  SCA
  Kustlandskap
  Natur och miljö
  Järnbruk
  Exteriörer
  Anläggningar
  Flygbilder
  Dokumentationer
  1937
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  SCA verksamheter
  SCA
  Galtström
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Bruket, exteriörer från flyg efter 1935, 1937. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0587_01
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  1916
  Produktion
  Kolbryggor
  Järnvägsspår och kolvagnar på kolbryggan vid bruket exteriörer cirka 1900. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917, Njurunda.
 • C0587_01
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  1916
  Produktion
  Kolbryggor
  Kolvagnar på kolbryggan vid bruket exteriörer 1916. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917, Njurunda.
 • C1493_01
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  1950
  1956
  Utsikt från masugnen mot rostugnspipan 1950. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0584_03
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  Byggnader
  Exteriörer
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Jordbrukslandskap
  1912
  Produktion
  Transporter
  Järnvägar
  Järnvägsvagnar
  Anläggningar
  Järnbruk
  Kolbryggor
  Affärer
  Järnvägen, kolbryggan, handelsboden och masbyggnaden 1912. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0583_06
  SCA
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Personal
  Smeder
  Personer
  Gruppbilder
  Galtströms lancashiresmedja och råskenevalsverk 1887, från vänster J Halvarsson arbetare, smeder Hammarsten, Joh Wågberg, Er Engström, Gust Sundberg, A O Palm, C Joh Bäckvall, Manne Strandberg, C J Berglund, Jonas Heström, Karl Dalström, Joh Halvarsson, smidesmästare J A Julin, passare J O Norin, smeder Edv Engström, Abr Sundberg, Alfr Lindström och Karl Westling. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • C0853_05
  SCA
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Valsverk
  Personal
  Gruppbilder
  1894
  Gruppfotografi av personal vid Galtströms masugn år 1894. Nedersta raden: Källman, And.Englund, J. Finnström, J. Norro, A. Hansson, masmästare Lindblom, E. Strandberg, P. Palmgvist, A.Aronson J. Lång & E. Celahn. Mellanraden: J. P. Rönnkvist, Gust. Lejon, O. Pikönen, 01. Broman, C. Englund, O. Olsson, H. Pettersson, Carl Hansson och J. P. Persson. Översta raden: J. P. Nordström, Östling, A. Fagerlund, B. Broman, F. Hybenette, J. P. Stenlund, V. Malmström & V. Hybenette. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • MA0653_373
  SCA
  Brit Göransson
  SCA
  Exteriörer
  Anläggningar
  Personer
  Sverige
  Västernorrland
  SCA verksamheter
  Byggnader
  Bostäder
  Herrgårdar
  Galtströms herrgård
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1945
  Byggnader i Galtström 1945. Bilden är en av bilderna som Elisabeth Liljeqvist (Göransson) donerat till SCA. Elisabeth är dotter till Gustaf, VD och koncernchef för SCA, och Brit Göransson, som bodde på Villa Merlo 1936 - 1951. Brit Göransson var mycket intresserad av fotografering och dokumenterade förutom familjen även Merlos omgivningar och Galtström samt Kubikenborgs herrgård, där Brit (f Enhörning) kommer från. Hon är dotter till Erik August och Siri Enhörning. Erik August var disponent på Kubikenborgs sågverk.
 • 3762_04_05
  SCA
  Bebyggelse
  Dokumentationer
  1984
  Exteriörer
  Anläggningar
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 167
  Byggnader
  Bondgårdar
  Ladugårdar
  Bruket ladugård och stall exteriörer 1984. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
 • 04-01_105
  SCA
  SCA
  SCA verksamheter
  Anläggningar
  Exteriörer
  Flygbilder
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  Järnbruk
  Dokumentationer
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  1930
  exteriörer från flyg av Galtströms järnbruk och såg 1930. Galtströms järnbruk och såg 1672-1917.
 • G0150
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1981
  Byggnader
  Kapell
  Timmerupplag
  Galtström, kapellet, september 1981.
 • G0163
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1984
  Byggnader
  Kapell
  Exteriörer
  Timmerupplag
  Kapellet i Galtström, exteriör 1984.
 • G0161
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1984
  Timmerupplag
  Galtström 1984.
 • G0160
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1984
  Timmerupplag
  Galtström 1984.
 • G0159
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1964
  Timmerupplag
  Galtström 1964.
 • G0158
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1964
  Timmerupplag
  Galtström 1964.
 • G0157
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1964
  Timmerupplag
  Galtström 1964.
 • G0156
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Njurunda
  Galtström
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Järnbruk
  Masugnar
  SCA verksamheter
  Galtströms järnbruk och såg 1672-1917
  1964
  Timmerupplag
  Galtström 1964.