Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • C1127_07
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Ankarsvik
  SCA verksamheter
  Ankarsviks sågverk 1882-1931
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Flygbild över Ankarsviks sågverk 1940-1960tal.
 • C0362_04
  SCA
  SCA verksamheter
  Karlsviks sågverk 1881-1963
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Karlsvik
  Flygbild över Karlsviks sågverk 1940-1960tal.
 • C0362_03
  SCA
  SCA verksamheter
  Karlsviks sågverk 1881-1963
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Karlsvik
  Flygbild över Karlsviks sågverk 1940-1960tal.
 • MA0755_05
  SCA
  Dokumentationer
  Fackliga verksamheter
  Strejker
  Tidningsurklipp. Strejekn 1879. Arbete och bröd. Landshövding Curry Treffeuberg uppträder i spetsen för beväpnade styrkan. Källa: Fäderneslandet 1879-05-31. Sundsvalls Tidning 1879-05-07.
 • MA0755_53
  SCA
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Timmerbommar
  Dokumentationer
  Bebyggelse
  Vyer
  Sågverk och timmerbommar. Vy från sjösidan med timmer och timmerbommar i förgrunden. 1900-1910-1920-tal.
 • MA0755_78
  SCA
  Dokumentationer
  Eldsvådor
  Eldsvåda 1910-1920-1930-tal
 • MA0755_77
  SCA
  Dokumentationer
  Eldsvådor
  Eldsvåda 1910-1920-1930-tal
 • MA0755_76
  SCA
  Dokumentationer
  Eldsvådor
  Eldsvåda 1910-1920-tal
 • MA0755_75
  SCA
  Dokumentationer
  Eldsvådor
  Eldsvåda 1910-1920-tal
 • MA0755_74
  SCA
  Dokumentationer
  Eldsvådor
  Eldsvåda 1910-1920-tal
 • MA0755_67
  SCA
  Dokumentationer
  Fritidsaktiviteter
  Transporter
  Hästskjutsar
  Bebyggelse
  Stadsbebyggelser
  Personer
  Hästskjuts i stadsmiljö. Sundsvall?
 • MA0755_66
  SCA
  Dokumentationer
  Fritidsaktiviteter
  Transporter
  Hästskjutsar
  Personer
  Barn
  Kvinnor
  Gruppbilder
  Familjer
  Passagerare
  Hästskjuts från eller till gården.
 • MA0755_64
  SCA
  Personer
  Kvinnor
  Köpmän
  Dokumentationer
  Aktiviteter
  Marknader
  Gårdvaruhandlare med vagn och häst gör affär med kvinna som handlar varor. 1900-1910-tal.
 • 14-30_21
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Tidningar
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Tidningsurklipp från SCA-tidningen 30/6-7/7 1970, nr 10, med rubriken 'Sista stocken sågad'.
 • 14-30_20
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Tidningar
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Tidningsurklipp från SCA-tidningen 9/4-22/4 1969 med rubriken 'I Kramfors hurrade man naturligtvis inte...'.
 • 14-30_19
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Tidningar
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Tidningsurklipp från SCA-tidningen 25/10-15/11 1968 med rubriken '..avveckling av Kramforssågen'.
 • 14-30_18
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk. Vy över truckbrädgården. Virkesmagasinet skymtar till höger på bilden, juni 1970.
 • 14-30_17
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk.Virkespaket framför torkhuset. i bakgrunden justeringsbyggnaden och virkesmagasinets gavel, juni 1970.
 • 14-30_16
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk. Efter såghuset kom en utryckningssortering för bräder, juni 1970.
 • 14-30_15
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Interiörer
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk, interiör av såghus, juni 1970.
 • 14-30_14
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Exteriörer
  Sågverk
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  Mariebergs sågverk, exteriör av såghus med timmerbom och keratt. Sista stocken gick upp för keratten klockan 14.55 den 18 juni 1970.
 • 14-30_06
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Sågverk
  Topografi
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Personal
  Förvaltare
  Produktion
  Transporter
  Fartyg&Båtar
  Motorfartyg M/s
  Lastbåtar
  SCA
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  M/s Magula fraktade sågade trävaror av gran mellan Kramfors och Holland. Sista trävarubåten som lastade i Kramfors. Kramfors sågverk 23 juni 1969. Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969 m fl
 • 14-30_05
  SCA
  SCA verksamheter
  Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969m fl
  Anläggningar
  Sågverk
  Topografi
  Europa
  Sverige
  Västernorrland
  Kramfors
  Personal
  Förvaltare
  Produktion
  Transporter
  Fartyg&Båtar
  Motorfartyg M/s
  Lastbåtar
  SCA
  Dokumentationer
  Arbetsmarknader
  Nedläggningar
  M/s Magula fraktade sågade trävaror av gran mellan Kramfors och Holland. Sista trävarubåten som lastade i Kramfors. Kramfors sågverk 23 juni 1969. Kramfors sågverk, västra 1870-1929, östra 1889-1969 m fl