Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • C1127_07
  SCA
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Ankarsvik
  SCA verksamheter
  Ankarsviks sågverk 1882-1931
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Flygbild över Ankarsviks sågverk 1940-1960tal.
 • C0362_04
  SCA
  SCA verksamheter
  Karlsviks sågverk 1881-1963
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Karlsvik
  Flygbild över Karlsviks sågverk 1940-1960tal.
 • C0362_03
  SCA
  SCA verksamheter
  Karlsviks sågverk 1881-1963
  Dokumentationer
  Flygbilder
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Alnö
  Karlsvik
  Flygbild över Karlsviks sågverk 1940-1960tal.
 • C0821_04
  SCA
  SCA verksamheter
  Sunds sågverk 1857-1947
  Personal
  Arbetare
  Brädgårdsarbetare
  Sågverksarbetare
  Sunds varv
  Varvsarbetare
  Sverige
  Västernorrland
  Sundsvall
  Skön
  Sundsbruk
  SUNDs bruk och slip
  Gruppbld på arbetar på sågverk eller varv i Sundsbruk. Cirka 1910, 1920. SUNDs bruk och slip eller Sunds sågverk 1857-1947.En av männen är Botvid Forsgren avled 1989-12-17.
 • C1477_04
  SCA
  Personal
  Administrativ personal
  Disponenter
  Carrick Frank
  Frank Carrick
  Frank Carrick, disponent 1951-59.
 • G0885_01
  Olle Hedvall
  SCA
  Exteriörer
  Fritidsaktiviteter
  Anläggningar
  Natur och miljö
  Dokumentationer
  1972
  Verksamheter
  Sociala fonden
  Timmerupplag
  SOCIALA FONDEN. Holmsjön, Holmön, Umeå 1972.
 • G0886_01
  Olle Hedvall
  SCA
  Exteriörer
  Pensionärer
  Fritidsaktiviteter
  Anläggningar
  Natur och miljö
  Dokumentationer
  Byggnader
  Fritidshus
  SOCIALA FONDEN, Fritidshus i Tavelsjö 1972.
 • MA0755_39
  SCA
  Personer
  Personal
  Arbetare
  Sågverksarbetare
  Oidentifierade
  SCA
  Stabbläggare
  Märkpojkar
  Splitvedspojkar
  Förmän
  Grupporträtt
  Gruppbild på arbetare i brädgården vid sågverket. 1900-1910-1920-1930-tal.
 • MA0755_38
  SCA
  Personer
  Personal
  Arbetare
  Sågverksarbetare
  Oidentifierade
  Anläggningar
  Exteriörer
  Brädgårdar
  Brädgårdsarbetare
  Faktor
  Grupporträtt
  Gruppbild på arbetare i brädgården. Stabbläggare m fl. på bilden finns texten: Faktor G Westman får hjälp med "blosset". 1920-1930-1940-tal.