Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • 2537_06
  SCA
  1939
  Interiörer
  Byggnation
  Svartvik
  Njurunda
  Sundsvall
  Västernorrland
  Sulfitfabriker
  Anläggningar
  SCA
  SCA verksamheter
  Svartviks sulfitfabrik 1907-1974
  Byggnationer, pålning, montage, murning mm, 1939. Svartviks sulfitfabrik 1907-1974.19741974.
 • MA749_63
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Personal
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Järnvägar
  Grävmaskiner
  Transporter
  Fordon, vagnar, lastare
  Omdragning av järnvägen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 30 oktober 1963.
 • MA749_62
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Personal
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Järnvägar
  Grävmaskiner
  Transporter
  Fordon, vagnar, lastare
  Omdragning av järnvägen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 30 oktober 1963.
 • MA749_60
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Personal
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Turbinschaktet vid Kvarnforsen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 30 oktober 1963.
 • MA749_61
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Personal
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Broar
  Järnvägsbroar
  Järnvägsbron under uppförande vid Flybäcken vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 30 oktober 1963.
 • MA749_59
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Personal
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Ingenjör Sundling visar blivande vattennivån vid dammen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_57
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Vattendrag
  Älvar
  Ångermanälven
  Byggnader
  Kontor
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Sydkrafts kontor vid dammbyggnationen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_58
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Personal
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Rengöring av sjöbotten vid Kvarnforsen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_56
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Vattendrag
  Älvar
  Ångermanälven
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Vyer över Kvarnforsen och ny väg vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_55
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dammar
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Vattendrag
  Älvar
  Ångermanälven
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammbyggnationen. Vyer över Ångermanälven till Kvarnforsen och ny väg vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_54
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dammar
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Vattendrag
  Älvar
  Ångermanälven
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammbyggnationen. Vyer efter Ångermanälven mot dammen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_53
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dammar
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Vattendrag
  Älvar
  Ångermanälven
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammbyggnationen. Vyer efter Ångermanälven mot dammen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_52
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dammar
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Vattendrag
  Älvar
  Ångermanälven
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammbyggnationen. Vyer efter Ångermanälven mot dammen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_51
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dammar
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Vattendrag
  Älvar
  Ångermanälven
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammbyggnationen. Vyer efter Ångermanälven mot dammen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_50
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Dokumentationer
  Natur och miljö
  Vattendrag
  Älvar
  Ångermanälven
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammar
  Dammbyggnationen. Vyer efter Ångermanälven mot dammen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_49
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Produktion
  Grävmaskiner
  Transporter
  Energi
  Vattenkraft
  Fordon, vagnar, lastare
  Borrning, schaktning och fyllning vid Kvarnforsen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_47
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Personal
  Arbetare
  Byggnadsarbetare
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Borrning, schaktning och fyllning vid Kvarnforsen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_48
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Personal
  Arbetare
  Byggnadsarbetare
  Produktion
  Grävmaskiner
  Transporter
  Bilar
  Lastbilar
  Energi
  Vattenkraft
  Fordon, vagnar, lastare
  Borrning, schaktning och fyllning vid Kvarnforsen vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_45
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Personal
  Arbetare
  Byggnadsarbetare
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammar
  Formsättning påbörjad för damm vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_44
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Personal
  Arbetare
  Byggnadsarbetare
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammar
  Schaktning och armering av damm vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_46
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Personal
  Arbetare
  Byggnadsarbetare
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammar
  Formsättning påbörjad för damm vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.
 • MA749_43
  SCA
  Paul Lindgren, Sundsvall
  Anläggningar
  Byggnation
  Exteriörer
  Kraftstationer
  Sverige
  Jämtland
  Strömsund
  Bodum
  Personal
  Arbetare
  Byggnadsarbetare
  Produktion
  Energi
  Vattenkraft
  Dammar
  Schaktning och armering av damm vid byggnationen av Borgforsens kraftverk 29 juli 1963.